Home

Aangepast schoolreglement
klik hier voor het nieuwe schoolreglement

Van overheidswege zijn we verplicht om voor elk kind een akkoordverklaring te laten ondertekenen.  Uw akkoordverklaring betekent dat uw kind ingeschreven blijft in onze school.  Graag ontvangen wij zo snel mogelijk het formulier dat u via uw kind meekreeg.

GIMME

Volg onze klassen op Gimme door in het rechtermenu op Gimme te klikken

Wat is Gimme?