Kosten

Principe:
Wij bieden kosteloos onderwijs voor alles wat de kinderen nodig hebben om de onderwijsdoelen en eindtermen te bereiken. Op regelmatige tijdstippen wordt een gedetailleerde factuur aangeboden met een onderscheid tussen de verplichte en niet verplichte kosten. Het totaal van de verplichte kosten mag een vast vooraf geraamd bedrag niet overschrijden (maximumfactuur).

Basisuitrusting:
De basisuitrusting dient door de ouders aan hun kinderen gegeven te worden (o.a. een boekentas, een pennenzak en een turnzak met witte turnpantoffels en een turnuniform van de school, te koop voor € 18 bloes € 9 en broek € 9).

Boterhammentaks Stad Hasselt:
Indien uw kind op school blijft eten tijdens de middag (ongeacht of het boterhammen eet of de warme maaltijd) dient u € 0,25 te betalen per middag.

Maximumfactuur:
De maximumfactuur (verplichte kosten) per schooljaar is afhankelijk en verschillend per leeftijd:
voor de kleuters:
€ 45
voor de lagere school:
€ 90

Maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen:
Voor een kind uit de lagere school: € 425 voor de hele duur van het lager onderwijs.


Niet-verplichte kosten:
middageten: € 3,70 (warme maaltijd: soep, hoofdgerecht met drank)
drankstrook (lager onderwijs): 7 bonnetjes voor € 4
(kleuters) enkel drank uit beker, drank: € 0,30
soepstrook (lager onderwijs): 7 bonnetjes voor € 4
soep (kleuters): € 0,30
koek als 10-uurtje (kleuters): € 0,20/dag

Centrale facturatie:
Op regelmatige tijdstippen (6 keer per schooljaar) wordt een gedetailleerde factuur aangeboden met een onderscheid tussen de verplichte- en niet verplichte kosten.

Regeling bij wanbetaling:

  1. Na een maand wordt bij niet-betaling een aanmaning verstuurd door de school.
  2. De diensten verbonden aan de niet-verplichte kosten (drank, abonnement,enz…) worden onmiddellijk stopgezet.
  3. Bij niet-betaling na de ingebrekestelling, zal de school het dossier voor invordering overmaken aan de inrichtende macht, met alle kosten te uwen laste.

Voor ouders met financiële moeilijkheden kan een betaalplan afgesproken worden. Contacteer hiervoor het secretariaat of de directie.

2019 Jaarlijkse schoolinfo

2019 verplichte kosten brief ouders

2019 klasindeling en leerkrachten