Ons concept & jaarthema

Uw kind kan in onze school terecht vanaf 2,5 tot 12 jaar!

Wij bieden zowel kleuter- als lager onderwijs aan en organiseren in samenwerking met de gemeente voor- en naschoolse opvang.

Onze school is geen eiland. wij zetten deuren en vensters open voor en naar onze buren want ons motto luidt:

SAMEN maken wij school

(CLB, Kind&Gezin, de Stedelijke bibliotheek,
de Stedelijke sporthal, de Sportvelden (achter de kerk),
de parochiale Gildezaal, Sint-Vincentiusvereniging, enz. …)

Ook onze ouders worden steevast betrokken bij het schoolgebeuren. Onze ouderraad bestaat uit actieve begane ouders: want alle hulp is van harte welkom!

In ons pedagogisch project komt het totale kind aan bod, een samenwerking van HOOFD, HART, HANDEN en zo het lerende kind centraal…

 

THEMA VAN HET JAAR

Elk jaar werkt de hele school gedurende het schooljaar rond een vast thema. Aan de hand van dit thema leren de leerlingen allerlei socio-emotionele vaardigheden en attitudes.

Het thema van schooljaar 2017 – 2018 : Hier groeien helden!

Het thema van schooljaar 2018 – 2019 : Bewonder, iedereen is bij-zonder!

Het thema van schooljaar 2019 – 2020 : Ik, jij, samen WIJ

image001