Ouderraad

ouderraad 2017-2018

Samen school maken!

De ouderraad wil een schakel zijn tussen de ouders en de school en fungeert als aanspreekpunt voor ouders. Het doel van deze samenwerking is steeds gericht op een ideale leef- en leeromgeving voor onze kinderen.

Het afgelopen schooljaar werden tal van activiteiten georganiseerd : grootoudersfeest, een schoolkalender, kerstmarkt, wafelverkoop…

De opbrengst van deze activiteiten wordt zo snel mogelijk opnieuw geïnvesteerd in de school. Zo realiseerden we de afgelopen schooljaren verfwerken op de speelplaats, nieuwe muziekinstallatie, nieuw speeltuig voor de kleuters, een zeer geslaagde vormingsavond… Het meest trots zijn we op de realisatie van de nieuwe computerklas waarin we airco hebben geplaatst zodat hier op een efficiënte manier kan gewerkt worden.

Verder helpen we graag mee met de watertjesloop, sportdag, verkeersweek…

Dit schooljaar zullen we opnieuw meehelpen bij het schoolfeest. Zo ondersteunen wij het vierde leerjaar financieel met de typelessen, het vijfde leerjaar met de bosklassen en het zesde leerjaar met de zeeklassen.

Het belooft alweer een druk schooljaar te worden. Wij kijken er alvast naar uit!

Heb je zin om mee te werken aan een actieve school ?
Spreek iemand aan van de ouderraad of stuur een mailtje naar ouderraadsbskuringen@gmail.com en kom eens naar een vergadering…

Samenstelling ouderraad:

  • voorzitter: T. Garcia
  • ondervoorzitter: G. Martens
  • penningmeester: D. Embrechts
  • secretaris: A. Motmans
  • communicatieverantwoordelijke:
  • leden van het kernteam:
  • leden van de ouderraad:

Frequentie van de vergaderingen:

1x per maand vergadert de voltallige ouderraad op maandag

1x per twee maanden vergadert het kernteam van de ouderraad met het beleid van de school op maandag

De vergaderingen gaan door in het leraarslokaal van blok D

Verdeling van de activiteiten voor het komende schooljaar:
Eerste trimester:

Tweede trimester:

  • pizza verkoop

Derde trimester:

  • schoolfeest
  • hulp bij autoluwe week