Sport

lees hier de Sportblog

Tijdens de schooluren:

Kleuterturnen (meester Nick Vanhove en  juffrouw Jolien Vanbrabant)
LO in het lager onderwijs (juffrouw Annelies Lux en juffrouw Jolien Vanbrabant)

Rollebolle (Kleuters)

Buitenschoolse sport:
SVS (voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar)

Alle nuttige data vindt u in de online agenda!

Advertenties