Sport

lees hier de Sportblog

Tijdens de schooluren:

Kleuterturnen
LO in het lager onderwijs

 

Rollebolle (Kleuters)

Buitenschoolse sport:
SVS (voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar)

Alle nuttige data vindt u in de online agenda!