Studietoelagen

Studietoelagen voor het basisonderwijs

De voorwaarden zijn afhankelijk van o.a. het gezinsinkomen, nationaliteit en pedagogische voorwaarden.

Ouders die voldoen aan de voorwaarden kunnen volgende studietoelage(n) ontvangen:

voor kleuters: een vast bedrag van € 87,33

voor het lager onderwijs: min. € 98,25 tot max. € 147,37

De school deelt hiervoor de nodige formulieren (met handleiding) uit aan alle ouders en zal na inlevering zelf zorgen voor de doorzending naar het ministerie.

Nog vragen?

Via de website of het gratis telefoonnummer van de Vlaamse overheid: bel naar 1700 Provincie Limburg – dienst studietoelagen

Of contacteer het secretariaat

Advertenties