Tips voor een goede start

Na een vermoeiende schooldag kan je kleuter thuis extra druk zijn, eventueel veel wenen, terug beginnen bedplassen of meer aandacht vragen. Probeer daarvoor begrip en geduld op te brengen. Het kind heeft zoveel te verwerken.

In het begin vertellen kleuters meestal weinig of niets over wat ze op school deden. Dat is normaal. Dring er dus niet teveel op aan.

Geef de werkjes die je kind van school meebrengt een plaats in je huis. Toon je blij om zijn werkjes, ook al zie je enkel “krabbels”. Voor je kind is het een prestatie. Je zal merken dat zijn/haar tekeningen steeds anders worden en op een dag tekent hij/zij zeker mooie, herkenbare figuren! Spreek met je kind over het werkje, over de kleuren, hoe hij/zij het maakte. Gooi het nooit zomaar weg. Dit zou de kleuter zeker niet aanzetten tot veel “werken”!

Sommige kinderen gaan de eerste dagen erg enthousiast naar school, zelfs zonder huilen! Na enkele dagen willen ze niet meer, huilen ze … (ze beseffen plots: een lange dag zonder mama/papa.) Probeer hen toch vriendelijk maar kordaat te brengen. Ook de zogezegd “flinke” kleuters moeten kans en tijd hebben om te wennen aan deze nieuwe situatie.

Bij problemen of vragen kan je altijd voor of na de schooluren terecht bij de juf en je bent ook altijd welkom in het bureau van mevrouw de directeur.

Ook in het heen- en weerschriftje kan je een berichtje of een vraag schrijven.

We hopen dat je kind vlug met veel plezier naar onze school komt!